Sesja Nr XXXVII Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXVII sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXVII sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Barbara Pucuła za
3 Mirosław Furczyński za
4 Diana Gibała za
5 Teresa Pankowska za
6 Marek Kraszewski za
7 Czesław Gac za
8 Rafał Czubak za
9 Marek Małysa za
10 Edward Pysiak za
11 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Rafał Czubak za
3 Diana Gibała za
4 Jacek Murawski za
5 Mirosław Furczyński za
6 Marek Małysa za
7 Edward Pysiak za
8 Barbara Pucuła za
9 Marek Kraszewski za
10 Czesław Gac za
11 Marek Ferens za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chruślice oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 420 i 421.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Marek Ferens za
3 Rafał Czubak za
4 Czesław Gac za
5 Marek Małysa za
6 Jacek Murawski za
7 Marek Kraszewski za
8 Teresa Pankowska za
9 Mirosław Furczyński za
10 Edward Pysiak za
11 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zabłocie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 384.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Teresa Pankowska za
3 Marek Małysa za
4 Czesław Gac za
5 Mirosław Furczyński za
6 Barbara Pucuła za
7 Diana Gibała za
8 Jacek Murawski za
9 Marek Kraszewski za
10 Rafał Czubak za
11 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wolanów gm. Wolanów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 269/1.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Diana Gibała za
3 Edward Pysiak za
4 Marek Ferens za
5 Marek Małysa za
6 Jacek Murawski za
7 Czesław Gac za
8 Barbara Pucuła za
9 Rafał Czubak za
10 Marek Kraszewski za
11 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Garno.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Marek Małysa za
3 Rafał Czubak za
4 Marek Ferens za
5 Marek Kraszewski za
6 Jacek Murawski za
7 Barbara Pucuła za
8 Edward Pysiak za
9 Diana Gibała za
10 Czesław Gac za
11 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wolanów.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Teresa Pankowska za
3 Rafał Czubak za
4 Edward Pysiak za
5 Marek Ferens za
6 Marek Małysa za
7 Czesław Gac za
8 Barbara Pucuła za
9 Jacek Murawski za
10 Mirosław Furczyński za
11 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Małysa za
2 Teresa Pankowska za
3 Marek Kraszewski za
4 Barbara Pucuła za
5 Marek Ferens za
6 Diana Gibała za
7 Rafał Czubak za
8 Jacek Murawski za
9 Czesław Gac za
10 Mirosław Furczyński za
11 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 11

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Barbara Pucuła za
3 Teresa Pankowska za
4 Czesław Gac za
5 Marek Ferens za
6 Edward Pysiak za
7 Marek Kraszewski za
8 Jacek Murawski za
9 Marek Małysa za
10 Mirosław Furczyński za
11 Diana Gibała za