Sesja Nr XXXVI Rady Gminy Wolanów z dnia 24 września 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXVI sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXVI sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Edward Pysiak za
3 Barbara Pucuła za
4 Teresa Pankowska za
5 Jacek Murawski za
6 Marek Kraszewski za
7 Marek Małysa za
8 Rafał Czubak za
9 Marek Ferens za
10 Czesław Gac za
11 Mirosław Furczyński za
12 Jolanta Gutkowska za
13 Ewa Stanik za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Edward Pysiak za
2 Teresa Pankowska za
3 Barbara Pucuła za
4 Marek Kraszewski za
5 Ewa Stanik za
6 Marek Małysa za
7 Rafał Czubak za
8 Jacek Murawski za
9 Czesław Gac za
10 Marek Ferens za
11 Mirosław Furczyński za
12 Jolanta Gutkowska za
13 Diana Gibała za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/186/202 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2020 roku.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Ewa Stanik za
3 Marek Małysa za
4 Edward Pysiak za
5 Barbara Pucuła za
6 Teresa Pankowska za
7 Marek Ferens za
8 Marek Kraszewski za
9 Czesław Gac za
10 Mirosław Furczyński za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Jacek Murawski za
13 Diana Gibała za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Małysa za
2 Barbara Pucuła za
3 Teresa Pankowska za
4 Rafał Czubak za
5 Jacek Murawski za
6 Diana Gibała za
7 Marek Ferens za
8 Marek Kraszewski za
9 Czesław Gac za
10 Ewa Stanik za
11 Edward Pysiak za
12 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Teresa Pankowska za
3 Marek Małysa za
4 Ewa Stanik za
5 Marek Kraszewski za
6 Marek Ferens za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Rafał Czubak za
9 Barbara Pucuła za
10 Czesław Gac za
11 Jacek Murawski za
12 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Czesław Gac za
3 Marek Małysa za
4 Rafał Czubak za
5 Ewa Stanik za
6 Teresa Pankowska za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Marek Kraszewski za
9 Edward Pysiak za
10 Jacek Murawski za
11 Marek Ferens za
12 Mirosław Furczyński za
13 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Barbara Pucuła za
3 Marek Ferens za
4 Ewa Stanik za
5 Teresa Pankowska za
6 Czesław Gac za
7 Diana Gibała za
8 Mirosław Furczyński za
9 Marek Kraszewski za
10 Marek Małysa za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Edward Pysiak za
13 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Marek Małysa za
3 Marek Ferens za
4 Barbara Pucuła za
5 Czesław Gac za
6 Edward Pysiak za
7 Rafał Czubak za
8 Jacek Murawski za
9 Marek Kraszewski za
10 Teresa Pankowska za
11 Mirosław Furczyński za
12 Ewa Stanik za
13 Jolanta Gutkowska za