Sesja Nr XXXV Rady Gminy Wolanów z dnia 27 sierpnia 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXV sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXV sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Małysa za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Barbara Pucuła za
4 Edward Pysiak za
5 Jacek Murawski za
6 Marcin Ciężkowski za
7 Diana Gibała za
8 Marek Kraszewski za
9 Czesław Gac za
10 Marek Ferens za
11 Andrzej Szatan za
12 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Jacek Murawski za
4 Andrzej Szatan za
5 Edward Pysiak za
6 Marcin Ciężkowski za
7 Barbara Pucuła za
8 Marek Małysa za
9 Marek Kraszewski za
10 Czesław Gac za
11 Marek Ferens za
12 Diana Gibała za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jacek Murawski za
3 Mirosław Furczyński za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Barbara Pucuła za
6 Marek Ferens za
7 Diana Gibała za
8 Edward Pysiak za
9 Marek Małysa za
10 Andrzej Szatan za
11 Czesław Gac za
12 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Teresa Pankowska za
3 Czesław Gac za
4 Andrzej Szatan za
5 Jacek Murawski za
6 Marek Kraszewski za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Barbara Pucuła za
9 Marek Małysa za
10 Mirosław Furczyński za
11 Edward Pysiak za
12 Marek Ferens za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kowala a Gminą Wolanów w sprawie warunków współdziałania Gminy Kowala i Gminy Wolanów w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w m. Kończyce- Kolonia w Gminie Kowala i w m. Młodocin Większy w Gminie Wolanów.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jacek Murawski za
2 Marek Ferens za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Diana Gibała za
5 Teresa Pankowska za
6 Barbara Pucuła za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Czesław Gac za
9 Marek Kraszewski za
10 Andrzej Szatan za
11 Marek Małysa za
12 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek jej dotychczasowemu Dzierżawcy.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jacek Murawski za
3 Diana Gibała za
4 Barbara Pucuła za
5 Marek Ferens za
6 Marek Małysa za
7 Marek Kraszewski za
8 Edward Pysiak za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Andrzej Szatan za
11 Czesław Gac za
12 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2021/2022.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Edward Pysiak za
2 Barbara Pucuła za
3 Teresa Pankowska za
4 Jacek Murawski za
5 Marek Kraszewski za
6 Diana Gibała za
7 Marek Ferens za
8 Marek Małysa za
9 Andrzej Szatan za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 10

Głosowało PRZECIW: 1

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Diana Gibała za
3 Barbara Pucuła za
4 Edward Pysiak za
5 Jacek Murawski za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Marcin Ciężkowski wstrzymał się
8 Marek Ferens za
9 Andrzej Szatan przeciw
10 Czesław Gac za
11 Marek Kraszewski za
12 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2021 r.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jacek Murawski za
3 Diana Gibała za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Barbara Pucuła za
6 Marek Kraszewski za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Andrzej Szatan za
9 Marek Małysa za
10 Marek Ferens za
11 Czesław Gac za
12 Mirosław Furczyński za
13 Edward Pysiak za