Sesja Nr XXXVIII Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXVIII sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXVIII sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Marek Ferens za
3 Marek Małysa za
4 Diana Gibała za
5 Rafał Czubak za
6 Mirosław Furczyński za
7 Barbara Pucuła za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Jacek Murawski za
10 Edward Pysiak za
11 Marek Kraszewski za
12 Jolanta Gutkowska za
13 Czesław Gac za
14 Ewa Stanik za

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Jacek Murawski za
3 Diana Gibała za
4 Mirosław Furczyński za
5 Edward Pysiak za
6 Ewa Stanik za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Czesław Gac za
9 Rafał Czubak za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Marek Małysa za
12 Barbara Pucuła za
13 Marek Ferens za
14 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Barbara Pucuła za
3 Andrzej Szatan za
4 Edward Pysiak za
5 Marek Ferens za
6 Jacek Murawski za
7 Marek Kraszewski za
8 Czesław Gac za
9 Rafał Czubak za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Diana Gibała za
12 Ewa Stanik za
13 Jolanta Gutkowska za
14 Marek Małysa za
15 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Mirosław Furczyński za
4 Teresa Pankowska za
5 Marek Małysa za
6 Jacek Murawski za
7 Diana Gibała za
8 Czesław Gac za
9 Marek Kraszewski za
10 Andrzej Szatan za
11 Rafał Czubak za
12 Ewa Stanik za
13 Marek Ferens wstrzymał się
14 Marcin Ciężkowski za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Edward Pysiak za
3 Jacek Murawski za
4 Marek Małysa za
5 Mirosław Furczyński za
6 Barbara Pucuła za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Diana Gibała za
9 Marek Kraszewski za
10 Rafał Czubak za
11 Ewa Stanik za
12 Marek Ferens za
13 Teresa Pankowska za
14 Czesław Gac za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwie Sławno.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Czesław Gac za
2 Jacek Murawski za
3 Teresa Pankowska za
4 Barbara Pucuła za
5 Andrzej Szatan za
6 Marcin Ciężkowski za
7 Marek Kraszewski za
8 Ewa Stanik za
9 Rafał Czubak za
10 Mirosław Furczyński za
11 Edward Pysiak za
12 Jolanta Gutkowska za
13 Diana Gibała za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marcin Ciężkowski za
2 Andrzej Szatan za
3 Teresa Pankowska za
4 Diana Gibała za
5 Jacek Murawski za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Barbara Pucuła za
8 Rafał Czubak za
9 Mirosław Furczyński za
10 Edward Pysiak za
11 Ewa Stanik za
12 Marek Małysa za
13 Marek Kraszewski za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Marek Ferens za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Czesław Gac za
5 Mirosław Furczyński za
6 Ewa Stanik za
7 Diana Gibała za
8 Jacek Murawski za
9 Rafał Czubak za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Barbara Pucuła za
12 Marek Małysa za
13 Edward Pysiak za
14 Andrzej Szatan za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Diana Gibała za
3 Rafał Czubak za
4 Barbara Pucuła za
5 Marek Małysa za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Mirosław Furczyński za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Marek Ferens za
10 Marek Kraszewski za
11 Czesław Gac za
12 Jacek Murawski za
13 Andrzej Szatan za
14 Ewa Stanik za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 3

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Marek Małysa za
3 Barbara Pucuła za
4 Marek Kraszewski za
5 Teresa Pankowska za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Marek Ferens za
8 Czesław Gac za
9 Andrzej Szatan wstrzymał się
10 Diana Gibała za
11 Jacek Murawski za
12 Ewa Stanik wstrzymał się
13 Marcin Ciężkowski wstrzymał się
14 Mirosław Furczyński za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Marek Ferens za
3 Diana Gibała za
4 Marcin Ciężkowski za
5 Marek Małysa za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Ewa Stanik za
8 Andrzej Szatan za
9 Teresa Pankowska za
10 Rafał Czubak za
11 Barbara Pucuła za
12 Marek Kraszewski za
13 Edward Pysiak za
14 Czesław Gac za
15 Jacek Murawski za