Sesja Nr XXXIII Rady Gminy Wolanów z dnia 27 maja 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXIII sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXIII sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Teresa Pankowska za
3 Barbara Pucuła za
4 Ewa Stanik za
5 Marcin Ciężkowski za
6 Jacek Murawski za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Marek Ferens za
9 Diana Gibała za
10 Edward Pysiak za
11 Marek Małysa za
12 Czesław Gac za
13 Mirosław Furczyński za
14 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Edward Pysiak za
3 Rafał Czubak za
4 Teresa Pankowska za
5 Ewa Stanik za
6 Marek Małysa za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Marek Ferens za
9 Jolanta Gutkowska za
10 Jacek Murawski za
11 Marek Kraszewski za
12 Diana Gibała za
13 Barbara Pucuła za
14 Czesław Gac wstrzymał się

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 listopada 2019r.w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Wolanów.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Edward Pysiak za
2 Czesław Gac za
3 Rafał Czubak za
4 Jacek Murawski za
5 Ewa Stanik za
6 Marek Ferens za
7 Teresa Pankowska za
8 Marek Kraszewski za
9 Barbara Pucuła za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Marek Małysa za
12 Diana Gibała za
13 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior +”.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Czesław Gac za
3 Diana Gibała za
4 Edward Pysiak za
5 Ewa Stanik za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Marek Ferens za
8 Mirosław Furczyński za
9 Marek Kraszewski za
10 Marek Małysa za
11 Jacek Murawski za
12 Rafał Czubak za
13 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wolanów do 2030 roku i określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac oraz trybu konsultacji.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Rafał Czubak za
3 Jacek Murawski za
4 Marek Małysa za
5 Marek Kraszewski za
6 Mirosław Furczyński za
7 Marek Ferens za
8 Jolanta Gutkowska za
9 Ewa Stanik za
10 Edward Pysiak za
11 Diana Gibała za
12 Barbara Pucuła za
13 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Marek Ferens za
3 Czesław Gac za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Marek Małysa za
6 Teresa Pankowska za
7 Mirosław Furczyński za
8 Jacek Murawski za
9 Edward Pysiak za
10 Diana Gibała za
11 Marek Kraszewski za
12 Ewa Stanik za
13 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2021.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Czesław Gac za
3 Diana Gibała za
4 Edward Pysiak za
5 Ewa Stanik za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Marek Ferens za
8 Mirosław Furczyński za
9 Marek Kraszewski za
10 Marek Małysa za
11 Jacek Murawski za
12 Rafał Czubak za
13 Teresa Pankowska za