Sesja Nr XXXII Rady Gminy Wolanów z dnia 26 kwietnia 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXII sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXII sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Barbara Pucuła za
3 Andrzej Szatan za
4 Rafał Czubak za
5 Mirosław Furczyński za
6 Marek Kraszewski za
7 Diana Gibała za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Marek Ferens za
10 Edward Pysiak za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Marek Małysa za
13 Jacek Murawski za
14 Ewa Stanik za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jacek Murawski za
2 Marek Małysa za
3 Teresa Pankowska za
4 Marcin Ciężkowski za
5 Marek Ferens za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Diana Gibała za
8 Rafał Czubak za
9 Barbara Pucuła za
10 Ewa Stanik za
11 Marek Kraszewski za
12 Andrzej Szatan wstrzymał się
13 Mirosław Furczyński za
14 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Marcin Ciężkowski za
3 Diana Gibała za
4 Barbara Pucuła za
5 Andrzej Szatan za
6 Teresa Pankowska za
7 Jacek Murawski za
8 Ewa Stanik za
9 Marek Małysa za
10 Marek Ferens za
11 Mirosław Furczyński za
12 Edward Pysiak za
13 Marek Kraszewski za
14 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Barbara Pucuła za
3 Diana Gibała za
4 Edward Pysiak za
5 Ewa Stanik za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Marek Ferens za
9 Mirosław Furczyński za
10 Marek Kraszewski za
11 Jacek Murawski za
12 Rafał Czubak za
13 Marek Małysa za
14 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2021.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Rafał Czubak za
3 Jacek Murawski za
4 Marek Małysa za
5 Marek Kraszewski za
6 Marek Ferens za
7 Mirosław Furczyński za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Jolanta Gutkowska za
10 Ewa Stanik za
11 Andrzej Szatan za
12 Barbara Pucuła za
13 Diana Gibała za
14 Edward Pysiak za