Sesja Nr XXXI Rady Gminy Wolanów z dnia 29 marca 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXXI sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXI sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Edward Pysiak za
3 Ewa Stanik za
4 Rafał Czubak za
5 Jacek Murawski za
6 Mirosław Furczyński za
7 Diana Gibała za
8 Andrzej Szatan za
9 Marek Kraszewski za
10 Marek Małysa za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Czesław Gac za
13 Barbara Pucuła za
14 Jolanta Gutkowska za
15 Marek Ferens za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Marek Ferens za
3 Rafał Czubak za
4 Ewa Stanik za
5 Barbara Pucuła za
6 Teresa Pankowska za
7 Marek Kraszewski za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Jolanta Gutkowska za
10 Marek Małysa za
11 Jacek Murawski za
12 Diana Gibała za
13 Edward Pysiak za
14 Czesław Gac za
15 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa w sołectwie Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Marek Ferens za
3 Edward Pysiak za
4 Mirosław Furczyński za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Teresa Pankowska za
7 Rafał Czubak za
8 Marek Kraszewski za
9 Jacek Murawski za
10 Andrzej Szatan za
11 Czesław Gac za
12 Diana Gibała za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Marek Małysa za
15 Ewa Stanik za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2021 rok”

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Czesław Gac za
2 Barbara Pucuła za
3 Teresa Pankowska za
4 Ewa Stanik za
5 Diana Gibała za
6 Edward Pysiak za
7 Jacek Murawski za
8 Marek Ferens za
9 Marek Kraszewski za
10 Mirosław Furczyński za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Marek Małysa za
13 Andrzej Szatan za
14 Jolanta Gutkowska za
15 Rafał Czubak za

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2021.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Edward Pysiak za
3 Teresa Pankowska za
4 Andrzej Szatan za
5 Diana Gibała za
6 Marek Kraszewski za
7 Marek Ferens za
8 Rafał Czubak za
9 Czesław Gac za
10 Mirosław Furczyński za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Jacek Murawski za
14 Marek Małysa za
15 Ewa Stanik za

Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2021/2022 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jolanta Gutkowska za
2 Czesław Gac za
3 Diana Gibała za
4 Teresa Pankowska za
5 Marcin Ciężkowski za
6 Rafał Czubak za
7 Andrzej Szatan za
8 Barbara Pucuła za
9 Ewa Stanik za
10 Marek Małysa za
11 Marek Ferens za
12 Mirosław Furczyński za
13 Jacek Murawski za
14 Edward Pysiak za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Wola Wacławowska.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Ewa Stanik za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Diana Gibała za
4 Jacek Murawski za
5 Marek Ferens za
6 Marek Kraszewski za
7 Teresa Pankowska za
8 Barbara Pucuła za
9 Czesław Gac za
10 Edward Pysiak za
11 Mirosław Furczyński za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Rafał Czubak za
14 Marek Małysa za
15 Andrzej Szatan za

Głosowanie w sprawie: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mniszek oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 875/7, 875/9, 875/10.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Barbara Pucuła za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Rafał Czubak za
5 Ewa Stanik za
6 Marek Ferens za
7 Andrzej Szatan za
8 Marek Małysa za
9 Diana Gibała za
10 Marek Kraszewski za
11 Jacek Murawski za
12 Edward Pysiak za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Czesław Gac za
15 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Marcin Ciężkowski za
3 Edward Pysiak za
4 Barbara Pucuła za
5 Teresa Pankowska za
6 Rafał Czubak za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Czesław Gac za
9 Diana Gibała za
10 Jacek Murawski za
11 Ewa Stanik za
12 Marek Ferens za
13 Andrzej Szatan za
14 Marek Małysa za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Rafał Czubak za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Barbara Pucuła za
5 Marek Kraszewski za
6 Andrzej Szatan za
7 Ewa Stanik za
8 Czesław Gac za
9 Edward Pysiak za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Teresa Pankowska za
12 Marek Ferens za
13 Diana Gibała za
14 Jacek Murawski za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Radom, a Powiatem Radomskim, Gminą Wolanów oraz Gminą Kowala w zakresie współfinansowania inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Barbara Pucuła za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Marcin Ciężkowski za
5 Marek Kraszewski za
6 Ewa Stanik za
7 Marek Małysa za
8 Jacek Murawski za
9 Teresa Pankowska za
10 Marek Ferens za
11 Andrzej Szatan za
12 Diana Gibała za
13 Czesław Gac za
14 Edward Pysiak za
15 Rafał Czubak za

Głosowanie w sprawie: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Marek Małysa za
3 Edward Pysiak za
4 Czesław Gac za
5 Marek Ferens za
6 Barbara Pucuła za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Rafał Czubak za
9 Diana Gibała za
10 Andrzej Szatan za
11 Jacek Murawski za
12 Teresa Pankowska za
13 Marek Kraszewski za
14 Jolanta Gutkowska za
15 Ewa Stanik za

Głosowanie w sprawie: 22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2021.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jolanta Gutkowska za
2 Diana Gibała za
3 Jacek Murawski za
4 Ewa Stanik za
5 Mirosław Furczyński za
6 Marek Ferens za
7 Teresa Pankowska za
8 Edward Pysiak za
9 Marek Kraszewski za
10 Marek Małysa za
11 Czesław Gac za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Andrzej Szatan za
14 Barbara Pucuła za
15 Rafał Czubak za