Sesja Nr XXX Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXX sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXX sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Rafał Czubak za
3 Andrzej Szatan za
4 Teresa Pankowska za
5 Barbara Pucuła za
6 Edward Pysiak za
7 Marek Ferens za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Jacek Murawski za
10 Ewa Stanik za
11 Marek Kraszewski za
12 Marek Małysa za
13 Czesław Gac za
14 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Marek Małysa za
3 Marcin Ciężkowski za
4 Ewa Stanik za
5 Andrzej Szatan za
6 Diana Gibała za
7 Jacek Murawski za
8 Barbara Pucuła za
9 Rafał Czubak za
10 Edward Pysiak za
11 Teresa Pankowska za
12 Marek Kraszewski za
13 Marek Ferens za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Barbara Pucuła za
3 Edward Pysiak za
4 Ewa Stanik za
5 Diana Gibała za
6 Andrzej Szatan za
7 Marek Ferens za
8 Marek Małysa za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Teresa Pankowska za
11 Mirosław Furczyński za
12 Jacek Murawski za
13 Czesław Gac za
14 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Wolanów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Marek Małysa za
3 Ewa Stanik za
4 Edward Pysiak za
5 Jacek Murawski za
6 Marcin Ciężkowski za
7 Marek Ferens za
8 Rafał Czubak za
9 Mirosław Furczyński za
10 Diana Gibała za
11 Andrzej Szatan za
12 Barbara Pucuła za
13 Czesław Gac za
14 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Wolanów do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Wolanów.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Andrzej Szatan za
4 Marek Ferens za
5 Edward Pysiak za
6 Jacek Murawski za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Mirosław Furczyński za
9 Diana Gibała za
10 Czesław Gac za
11 Rafał Czubak za
12 Marek Kraszewski za
13 Marek Małysa za
14 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Andrzej Szatan za
3 Mirosław Furczyński za
4 Jacek Murawski za
5 Barbara Pucuła za
6 Teresa Pankowska za
7 Diana Gibała za
8 Marek Małysa za
9 Edward Pysiak za
10 Marek Ferens za
11 Czesław Gac za
12 Ewa Stanik za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marcin Ciężkowski za
2 Barbara Pucuła za
3 Marek Małysa za
4 Ewa Stanik za
5 Mirosław Furczyński za
6 Andrzej Szatan za
7 Diana Gibała za
8 Rafał Czubak za
9 Jacek Murawski za
10 Marek Ferens za
11 Czesław Gac za
12 Teresa Pankowska za
13 Edward Pysiak za
14 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2021.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Barbara Pucuła za
3 Diana Gibała za
4 Marek Ferens za
5 Marcin Ciężkowski za
6 Mirosław Furczyński za
7 Andrzej Szatan za
8 Ewa Stanik za
9 Edward Pysiak za
10 Rafał Czubak za
11 Marek Małysa za
12 Jacek Murawski za
13 Marek Kraszewski za
14 Czesław Gac za