Sesja Nr XXIX Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2020 roku

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXIX sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXIX sesji Rady Gminy Wolanów

Wolanów dn. 2020-12-30
Głosowanie w sprawie:
Głosowanie nad wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmian w porządku obrad

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Andrzej Szatan za
3 Rafał Czubak za
4 Barbara Pucuła za
5 Jacek Murawski za
6 Marek Ferens za
7 Edward Pysiak za
8 Mirosław Furczyński za
9 Marek Kraszewski za
10 Czesław Gac za
11 Ewa Stanik za
12 Diana Gibała za
13 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Diana Gibała za
3 Barbara Pucuła za
4 Jacek Murawski za
5 Teresa Pankowska za
6 Marek Małysa za
7 Marek Ferens za
8 Andrzej Szatan za
9 Marek Kraszewski za
10 Czesław Gac za
11 Ewa Stanik za
12 Mirosław Furczyński za
13 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Mirosław Furczyński za
3 Barbara Pucuła za
4 Ewa Stanik za
5 Marek Kraszewski za
6 Jacek Murawski za
7 Rafał Czubak za
8 Edward Pysiak za
9 Marek Małysa za
10 Marek Ferens za
11 Teresa Pankowska za
12 Czesław Gac za
13 Andrzej Szatan za

Głosowanie w sprawie: 9. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Teresa Pankowska za
3 Barbara Pucuła za
4 Czesław Gac za
5 Mirosław Furczyński za
6 Andrzej Szatan za
7 Diana Gibała za
8 Marek Ferens za
9 Ewa Stanik za
10 Marek Kraszewski za
11 Jacek Murawski za
12 Edward Pysiak za
13 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 15. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jacek Murawski za
3 Diana Gibała za
4 Ewa Stanik za
5 Edward Pysiak za
6 Andrzej Szatan za
7 Mirosław Furczyński za
8 Marek Ferens za
9 Marek Małysa za
10 Czesław Gac za
11 Barbara Pucuła za
12 Marek Kraszewski za
13 Rafał Czubak za

Głosowanie w sprawie: 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2021 roku (Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno).

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jacek Murawski za
2 Teresa Pankowska za
3 Andrzej Szatan za
4 Diana Gibała za
5 Edward Pysiak za
6 Barbara Pucuła za
7 Czesław Gac za
8 Rafał Czubak za
9 Ewa Stanik za
10 Marek Ferens za
11 Marek Małysa za
12 Marek Kraszewski za
13 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2021 roku.(WTZ)

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jacek Murawski za
3 Barbara Pucuła za
4 Marek Małysa za
5 Mirosław Furczyński za
6 Ewa Stanik za
7 Marek Ferens za
8 Diana Gibała za
9 Czesław Gac za
10 Andrzej Szatan za
11 Rafał Czubak za
12 Marek Kraszewski za
13 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Teresa Pankowska za
3 Andrzej Szatan za
4 Barbara Pucuła za
5 Ewa Stanik za
6 Czesław Gac za
7 Rafał Czubak za
8 Mirosław Furczyński za
9 Marek Małysa za
10 Marek Kraszewski za
11 Marek Ferens za
12 Jacek Murawski za
13 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Mniszek, gm. Wolanów oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 896, w drodze przetargu nieograniczonego.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Rafał Czubak za
3 Mirosław Furczyński za
4 Czesław Gac za
5 Marek Ferens za
6 Barbara Pucuła za
7 Jacek Murawski za
8 Ewa Stanik za
9 Andrzej Szatan za
10 Edward Pysiak za
11 Marek Kraszewski za
12 Diana Gibała za
13 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Teresa Pankowska za
3 Rafał Czubak za
4 Barbara Pucuła za
5 Marek Ferens za
6 Czesław Gac za
7 Jacek Murawski za
8 Ewa Stanik za
9 Andrzej Szatan za
10 Mirosław Furczyński za
11 Marek Kraszewski za
12 Marek Małysa za
13 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jacek Murawski za
2 Rafał Czubak za
3 Czesław Gac za
4 Mirosław Furczyński za
5 Diana Gibała za
6 Andrzej Szatan za
7 Barbara Pucuła za
8 Teresa Pankowska za
9 Ewa Stanik za
10 Marek Małysa za
11 Marek Ferens za
12 Marek Kraszewski za
13 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mniszek jej dotychczasowemu Dzierżawcy.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Marek Ferens za
3 Diana Gibała za
4 Marek Małysa za
5 Rafał Czubak za
6 Czesław Gac za
7 Mirosław Furczyński za
8 Jacek Murawski za
9 Ewa Stanik za
10 Edward Pysiak za
11 Marek Kraszewski za
12 Teresa Pankowska za
13 Barbara Pucuła za