Sesja Nr XXVIII Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2020 r.

Część 1

Część 2

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXVIII sesji Rady Gminy Wolanów część pierwsza
Materiał filmowy z XXVIII sesji Rady Gminy Wolanów część druga
Napisy do materiału filmowego z XXVIII sesji Rady Gminy Wolanów część pierwsza
Napisy do materiału filmowego z XXVIII sesji Rady Gminy Wolanów część druga

Wolanów dn. 2020-12-14
Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Ewa Stanik za
2 Jacek Murawski za
3 Andrzej Szatan za
4 Diana Gibała za
5 Mirosław Furczyński za
6 Marcin Ciężkowski za
7 Rafał Czubak za
8 Teresa Pankowska za
9 Marek Kraszewski za
10 Marek Małysa za
11 Barbara Pucuła za
12 Marek Ferens za
13 Czesław Gac za
14 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Ewa Stanik za
2 Jacek Murawski za
3 Barbara Pucuła za
4 Andrzej Szatan za
5 Marcin Ciężkowski za
6 Diana Gibała za
7 Teresa Pankowska za
8 Czesław Gac za
9 Marek Ferens za
10 Edward Pysiak za
11 Marek Małysa za
12 Rafał Czubak za
13 Mirosław Furczyński za
14 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marcin Ciężkowski za
2 Andrzej Szatan za
3 Marek Kraszewski za
4 Teresa Pankowska za
5 Mirosław Furczyński za
6 Rafał Czubak za
7 Barbara Pucuła za
8 Jacek Murawski za
9 Edward Pysiak za
10 Ewa Stanik za
11 Marek Ferens za
12 Czesław Gac za
13 Diana Gibała za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Andrzej Szatan za
3 Marcin Ciężkowski za
4 Rafał Czubak za
5 Jacek Murawski za
6 Czesław Gac za
7 Marek Kraszewski za
8 Edward Pysiak za
9 Barbara Pucuła za
10 Marek Małysa za
11 Ewa Stanik za
12 Diana Gibała za
13 Marek Ferens za
14 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wolanów na lata 2021 – 2025.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Rafał Czubak za
3 Jacek Murawski za
4 Mirosław Furczyński za
5 Barbara Pucuła za
6 Marek Kraszewski za
7 Diana Gibała za
8 Teresa Pankowska za
9 Marek Ferens za
10 Ewa Stanik za
11 Edward Pysiak za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Marek Małysa za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Czesław Gac za
2 Jacek Murawski za
3 Ewa Stanik za
4 Barbara Pucuła za
5 Rafał Czubak za
6 Diana Gibała za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Teresa Pankowska za
9 Marek Małysa za
10 Marek Ferens za
11 Marek Kraszewski za
12 Andrzej Szatan za
13 Mirosław Furczyński za
14 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Diana Gibała za
3 Teresa Pankowska za
4 Marek Ferens za
5 Ewa Stanik za
6 Czesław Gac za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Jacek Murawski za
9 Barbara Pucuła za
10 Marek Małysa za
11 Edward Pysiak za
12 Marek Kraszewski za
13 Rafał Czubak za
14 Andrzej Szatan za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 – 2026.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Jacek Murawski za
3 Ewa Stanik za
4 Marek Ferens za
5 Edward Pysiak za
6 Mirosław Furczyński za
7 Barbara Pucuła za
8 Rafał Czubak za
9 Diana Gibała za
10 Marek Małysa za
11 Czesław Gac za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Teresa Pankowska za
14 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Teresa Pankowska za
3 Marek Ferens za
4 Czesław Gac za
5 Edward Pysiak za
6 Barbara Pucuła za
7 Rafał Czubak za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Ewa Stanik za
10 Diana Gibała za
11 Mirosław Furczyński za
12 Marek Małysa za
13 Marek Kraszewski za
14 Jacek Murawski za