Sesja Nr XXVII Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XXVII sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXVII sesji Rady Gminy Wolanów

 

Wolanów dn. 2020-11-30
Głosowanie w sprawie:
2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Diana Gibała za
3 Barbara Pucuła za
4 Jacek Murawski za
5 Marcin Ciężkowski za
6 Czesław Gac za
7 Marek Ferens za
8 Edward Pysiak za
9 Mirosław Furczyński za
10 Andrzej Szatan za
11 Ewa Stanik za
12 Teresa Pankowska za
13 Marek Kraszewski za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 11

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 3

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens wstrzymał się
2 Diana Gibała za
3 Marek Kraszewski za
4 Andrzej Szatan wstrzymał się
5 Czesław Gac za
6 Jacek Murawski za
7 Ewa Stanik za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Edward Pysiak za
10 Barbara Pucuła za
11 Rafał Czubak wstrzymał się
12 Teresa Pankowska za
13 Mirosław Furczyński za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Ewa Stanik za
3 Jacek Murawski za
4 Barbara Pucuła za
5 Marek Ferens za
6 Marcin Ciężkowski za
7 Czesław Gac za
8 Marek Małysa za
9 Edward Pysiak za
10 Marek Kraszewski za
11 Diana Gibała za
12 Andrzej Szatan za
13 Teresa Pankowska za
14 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położone w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 14.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marcin Ciężkowski za
2 Czesław Gac za
3 Marek Ferens za
4 Diana Gibała za
5 Teresa Pankowska za
6 Barbara Pucuła za
7 Andrzej Szatan za
8 Marek Kraszewski za
9 Rafał Czubak za
10 Ewa Stanik za
11 Edward Pysiak za
12 Marek Małysa za
13 Mirosław Furczyński za
14 Jacek Murawski za

 

 

 

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Kraszewski za
2 Czesław Gac za
3 Jacek Murawski za
4 Marek Ferens za
5 Andrzej Szatan za
6 Diana Gibała za
7 Ewa Stanik za
8 Rafał Czubak za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Teresa Pankowska za
11 Edward Pysiak za
12 Marek Małysa za
13 Barbara Pucuła za
14 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Sławno, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 123/2 i 123/4.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Jacek Murawski za
3 Rafał Czubak za
4 Marcin Ciężkowski za
5 Ewa Stanik za
6 Marek Ferens za
7 Marek Kraszewski za
8 Barbara Pucuła za
9 Czesław Gac za
10 Mirosław Furczyński za
11 Diana Gibała za
12 Marek Małysa za
13 Edward Pysiak za
14 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Barbara Pucuła za
3 Marek Kraszewski za
4 Mirosław Furczyński za
5 Czesław Gac za
6 Ewa Stanik za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Marek Ferens za
9 Diana Gibała za
10 Andrzej Szatan za
11 Edward Pysiak za
12 Teresa Pankowska za
13 Marek Małysa za
14 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Jacek Murawski za
3 Andrzej Szatan za
4 Marcin Ciężkowski za
5 Diana Gibała za
6 Barbara Pucuła za
7 Marek Ferens za
8 Mirosław Furczyński za
9 Ewa Stanik za
10 Teresa Pankowska za
11 Marek Kraszewski za
12 Edward Pysiak za
13 Czesław Gac za
14 Marek Małysa za

 

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Andrzej Szatan za
3 Rafał Czubak za
4 Jacek Murawski za
5 Marek Ferens za
6 Mirosław Furczyński za
7 Czesław Gac za
8 Diana Gibała za
9 Edward Pysiak za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Ewa Stanik za
12 Marek Kraszewski za
13 Barbara Pucuła za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Marek Ferens za
3 Rafał Czubak za
4 Marcin Ciężkowski za
5 Mirosław Furczyński za
6 Teresa Pankowska za
7 Marek Kraszewski za
8 Jacek Murawski za
9 Barbara Pucuła za
10 Ewa Stanik za
11 Edward Pysiak za
12 Czesław Gac za
13 Diana Gibała za
14 Marek Małysa za