Sesja Nr XLI Rady Gminy Wolanów z dnia 31 stycznia 2022 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XLI sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XLI sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Teresa Pankowska za
4 Mirosław Furczyński za
5 Rafał Czubak za
6 Marek Małysa za
7 Edward Pysiak za
8 Ewa Stanik za
9 Jacek Murawski za
10 Czesław Gac za
11 Andrzej Szatan za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Marek Kraszewski za
14 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Marek Ferens za
4 Marcin Ciężkowski za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Barbara Pucuła za
7 Marek Małysa za
8 Mirosław Furczyński za
9 Rafał Czubak za
10 Andrzej Szatan za
11 Czesław Gac za
12 Jacek Murawski za
13 Marek Kraszewski za
14 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Wolanów.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Marek Ferens za
5 Marek Małysa za
6 Marek Kraszewski za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Mirosław Furczyński za
9 Andrzej Szatan za
10 Rafał Czubak za
11 Jacek Murawski za
12 Czesław Gac za
13 Edward Pysiak za
14 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Marek Ferens za
3 Rafał Czubak za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Andrzej Szatan za
6 Marek Kraszewski za
7 Marek Małysa za
8 Jacek Murawski za
9 Mirosław Furczyński za
10 Czesław Gac za
11 Barbara Pucuła za
12 Ewa Stanik za
13 Edward Pysiak za
14 Marcin Ciężkowski za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2022.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Marek Małysa za
3 Ewa Stanik za
4 Teresa Pankowska za
5 Marek Ferens za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Mirosław Furczyński za
8 Marek Kraszewski za
9 Andrzej Szatan za
10 Edward Pysiak za
11 Jacek Murawski za
12 Barbara Pucuła za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Marcin Ciężkowski za
4 Marek Małysa za
5 Barbara Pucuła za
6 Rafał Czubak za
7 Jacek Murawski za
8 Marek Kraszewski za
9 Andrzej Szatan za
10 Edward Pysiak za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Mirosław Furczyński za
13 Marek Ferens za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej POŻYTECZNI.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Barbara Pucuła za
3 Czesław Gac za
4 Edward Pysiak za
5 Ewa Stanik za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Marek Ferens za
9 Mirosław Furczyński za
10 Marek Kraszewski za
11 Marek Małysa za
12 Jacek Murawski za
13 Rafał Czubak za
14 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Andrzej Szatan za
4 Marek Ferens za
5 Ewa Stanik za
6 Czesław Gac za
7 Mirosław Furczyński za
8 Jacek Murawski za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Rafał Czubak za
11 Edward Pysiak za
12 Marek Kraszewski za
13 Marek Małysa za
14 Barbara Pucuła za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Kraszewski za
2 Jacek Murawski za
3 Marek Małysa za
4 Mirosław Furczyński za
5 Marek Ferens za
6 Barbara Pucuła za
7 Teresa Pankowska za
8 Rafał Czubak za
9 Czesław Gac za
10 Andrzej Szatan za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Edward Pysiak za
13 Marcin Ciężkowski za