Sesja Nr XL Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2021 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XL sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XL sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Teresa Pankowska za
3 Marek Ferens za
4 Edward Pysiak za
5 Ewa Stanik za
6 Rafał Czubak za
7 Marek Kraszewski za
8 Marek Małysa za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Jacek Murawski za
11 Mirosław Furczyński za
12 Barbara Pucuła za
13 Czesław Gac za
14 Andrzej Szatan za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 29. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Ewa Stanik za
3 Marcin Ciężkowski za
4 Czesław Gac za
5 Edward Pysiak za
6 Jacek Murawski za
7 Rafał Czubak za
8 Barbara Pucuła za
9 Diana Gibała za
10 Mirosław Furczyński za
11 Teresa Pankowska za
12 Marek Małysa za
13 Jolanta Gutkowska za
14 Marek Kraszewski za
15 Andrzej Szatan za

Głosowanie w sprawie: 28. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Marek Ferens za
3 Mirosław Furczyński za
4 Marek Małysa za
5 Ewa Stanik za
6 Marek Kraszewski za
7 Andrzej Szatan za
8 Jolanta Gutkowska za
9 Barbara Pucuła za
10 Czesław Gac za
11 Jacek Murawski za
12 Teresa Pankowska za
13 Diana Gibała za
14 Marcin Ciężkowski za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Rafał Czubak za
3 Mirosław Furczyński za
4 Marek Małysa za
5 Ewa Stanik za
6 Diana Gibała za
7 Teresa Pankowska za
8 Marek Kraszewski za
9 Jolanta Gutkowska za
10 Edward Pysiak za
11 Barbara Pucuła za
12 Czesław Gac za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Andrzej Szatan za
15 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Edward Pysiak za
3 Marek Małysa za
4 Jacek Murawski za
5 Diana Gibała za
6 Teresa Pankowska za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Barbara Pucuła za
9 Andrzej Szatan za
10 Marcin Ciężkowski wstrzymał się
11 Ewa Stanik za
12 Czesław Gac za
13 Marek Kraszewski za
14 Rafał Czubak za
15 Marek Ferens za

Głosowanie w sprawie: 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Mirosław Furczyński za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Ewa Stanik za
5 Marek Małysa za
6 Marek Ferens za
7 Marcin Ciężkowski wstrzymał się
8 Czesław Gac za
9 Jacek Murawski za
10 Diana Gibała za
11 Teresa Pankowska za
12 Andrzej Szatan za
13 Edward Pysiak za
14 Barbara Pucuła za
15 Marek Kraszewski za

Głosowanie w sprawie: 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Barbara Pucuła za
3 Edward Pysiak za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Mirosław Furczyński za
6 Andrzej Szatan za
7 Marek Kraszewski za
8 Jacek Murawski za
9 Teresa Pankowska za
10 Rafał Czubak za
11 Diana Gibała za
12 Ewa Stanik za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Czesław Gac za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2022 – 2026”.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Edward Pysiak za
3 Marek Ferens za
4 Marcin Ciężkowski za
5 Andrzej Szatan za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Teresa Pankowska za
8 Ewa Stanik za
9 Jacek Murawski za
10 Marek Kraszewski za
11 Rafał Czubak za
12 Czesław Gac za
13 Mirosław Furczyński za
14 Barbara Pucuła za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jolanta Gutkowska za
2 Marek Ferens za
3 Rafał Czubak za
4 Marek Małysa za
5 Marek Kraszewski za
6 Edward Pysiak za
7 Andrzej Szatan za
8 Teresa Pankowska za
9 Jacek Murawski za
10 Ewa Stanik za
11 Diana Gibała za
12 Czesław Gac za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Barbara Pucuła za
15 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 21. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Marcin Ciężkowski za
3 Marek Ferens za
4 Mirosław Furczyński za
5 Rafał Czubak za
6 Marek Małysa za
7 Ewa Stanik za
8 Teresa Pankowska za
9 Andrzej Szatan za
10 Diana Gibała za
11 Jolanta Gutkowska za
12 Marek Kraszewski za
13 Edward Pysiak za
14 Jacek Murawski za
15 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubach „Senior +”.

Głosowało: 1

Głosowało ZA: 0

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0


Głosowanie w sprawie: 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Wolanów.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Marcin Ciężkowski za
3 Diana Gibała za
4 Barbara Pucuła za
5 Ewa Stanik za
6 Edward Pysiak za
7 Marek Kraszewski za
8 Mirosław Furczyński za
9 Andrzej Szatan za
10 Jacek Murawski za
11 Rafał Czubak za
12 Marek Małysa za
13 Czesław Gac za
14 Jolanta Gutkowska za
15 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Jolanta Gutkowska za
3 Teresa Pankowska za
4 Marek Ferens za
5 Rafał Czubak za
6 Diana Gibała za
7 Ewa Stanik za
8 Marek Małysa za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Czesław Gac za
11 Marek Kraszewski za
12 Jacek Murawski za
13 Andrzej Szatan za
14 Edward Pysiak za
15 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 17. Głosowanie nad projektem Uchwały budżetowej Gminy Wolanów na 2022 rok.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Marek Małysa za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Czesław Gac za
5 Rafał Czubak za
6 Marek Kraszewski za
7 Andrzej Szatan za
8 Ewa Stanik za
9 Mirosław Furczyński za
10 Diana Gibała za
11 Teresa Pankowska za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Jacek Murawski za
14 Barbara Pucuła za
15 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 11. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Teresa Pankowska za
3 Edward Pysiak za
4 Diana Gibała za
5 Marek Małysa za
6 Rafał Czubak za
7 Ewa Stanik za
8 Czesław Gac za
9 Marek Kraszewski za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Andrzej Szatan za
12 Barbara Pucuła za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Mirosław Furczyński za
15 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2022 r. (hospicjum).

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Diana Gibała za
3 Marek Ferens za
4 Marek Małysa za
5 Edward Pysiak za
6 Mirosław Furczyński za
7 Czesław Gac za
8 Jacek Murawski za
9 Marek Kraszewski za
10 Ewa Stanik za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Teresa Pankowska za
13 Rafał Czubak za
14 Barbara Pucuła za
15 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2022 r. (WTZ).

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Małysa za
2 Diana Gibała za
3 Teresa Pankowska za
4 Rafał Czubak za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Barbara Pucuła za
7 Marek Ferens za
8 Marcin Ciężkowski za
9 Mirosław Furczyński za
10 Marek Kraszewski za
11 Andrzej Szatan za
12 Edward Pysiak za
13 Jacek Murawski za
14 Czesław Gac za
15 Ewa Stanik za

Głosowanie w sprawie: 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Radomia w 2022 r. (Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem).

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Marcin Ciężkowski za
3 Diana Gibała za
4 Marek Ferens za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Czesław Gac za
7 Teresa Pankowska za
8 Mirosław Furczyński za
9 Rafał Czubak za
10 Ewa Stanik za
11 Marek Kraszewski za
12 Barbara Pucuła za
13 Edward Pysiak za
14 Jacek Murawski za
15 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Diana Gibała za
3 Barbara Pucuła za
4 Marek Małysa za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Rafał Czubak za
7 Edward Pysiak za
8 Teresa Pankowska za
9 Marek Kraszewski za
10 Ewa Stanik za
11 Mirosław Furczyński za
12 Andrzej Szatan za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Czesław Gac za
15 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 15

Głosowało ZA: 15

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Diana Gibała za
3 Teresa Pankowska za
4 Ewa Stanik za
5 Marek Kraszewski za
6 Jacek Murawski za
7 Marek Ferens za
8 Jolanta Gutkowska za
9 Andrzej Szatan za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Czesław Gac za
12 Mirosław Furczyński za
13 Barbara Pucuła za
14 Marek Małysa za
15 Edward Pysiak za