Sesja Nr XLV Rady Gminy Wolanów z dnia 24 czerwca 2022 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XLV sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XLV sesji Rady Gminy Wolanów


Głosowanie w sprawie:
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Ewa Stanik za
2 Barbara Pucuła za
3 Rafał Czubak za
4 Edward Pysiak za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Marek Kraszewski za
7 Mirosław Furczyński za
8 Marek Ferens za
9 Marek Małysa za
10 Andrzej Szatan za
11 Czesław Gac za
12 Jacek Murawski za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marek Ferens za
2 Andrzej Szatan za
3 Ewa Stanik za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Barbara Pucuła za
6 Rafał Czubak za
7 Mirosław Furczyński za
8 Edward Pysiak za
9 Czesław Gac za
10 Marek Kraszewski za
11 Jacek Murawski za
12 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032.

Głosowało: 12

Głosowało ZA: 12

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Edward Pysiak za
2 Marek Ferens za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Ewa Stanik za
5 Mirosław Furczyński za
6 Andrzej Szatan za
7 Marek Kraszewski za
8 Jacek Murawski za
9 Rafał Czubak za
10 Barbara Pucuła za
11 Czesław Gac za
12 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 11d. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Teresa Pankowska za
3 Czesław Gac za
4 Marek Ferens za
5 Mirosław Furczyński za
6 Marek Kraszewski za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Barbara Pucuła za
9 Marek Małysa za
10 Andrzej Szatan za
11 Ewa Stanik za
12 Edward Pysiak za
13 Jacek Murawski za
14 Jolanta Gutkowska za

Głosowanie w sprawie: 10d. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Andrzej Szatan za
2 Teresa Pankowska za
3 Marek Kraszewski za
4 Czesław Gac za
5 Ewa Stanik za
6 Rafał Czubak za
7 Edward Pysiak za
8 Marek Ferens za
9 Barbara Pucuła za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Jacek Murawski za
12 Jolanta Gutkowska za
13 Mirosław Furczyński za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie za 2021 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Ewa Stanik za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Mirosław Furczyński za
5 Czesław Gac za
6 Barbara Pucuła za
7 Marek Ferens za
8 Edward Pysiak za
9 Marek Kraszewski za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Rafał Czubak za
12 Andrzej Szatan za
13 Jacek Murawski za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2021 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Edward Pysiak za
3 Ewa Stanik za
4 Mirosław Furczyński za
5 Rafał Czubak za
6 Czesław Gac za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Marek Kraszewski za
9 Marek Ferens za
10 Jacek Murawski za
11 Andrzej Szatan za
12 Marcin Ciężkowski za
13 Marek Małysa za
14 Teresa Pankowska za

Głosowanie w sprawie: 7c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Mirosław Furczyński za
2 Teresa Pankowska za
3 Barbara Pucuła za
4 Ewa Stanik za
5 Edward Pysiak za
6 Rafał Czubak za
7 Marek Ferens za
8 Jolanta Gutkowska za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Andrzej Szatan za
11 Jacek Murawski za
12 Marek Kraszewski za
13 Marek Małysa za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Marcin Ciężkowski za
2 Rafał Czubak za
3 Ewa Stanik za
4 Teresa Pankowska za
5 Marek Małysa za
6 Andrzej Szatan za
7 Marek Ferens za
8 Czesław Gac za
9 Edward Pysiak za
10 Barbara Pucuła za
11 Jacek Murawski za
12 Marek Kraszewski za
13 Jolanta Gutkowska za
14 Mirosław Furczyński za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Mirosław Furczyński za
3 Jolanta Gutkowska za
4 Ewa Stanik za
5 Andrzej Szatan za
6 Marek Kraszewski za
7 Marek Małysa za
8 Rafał Czubak za
9 Czesław Gac za
10 Edward Pysiak za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Jacek Murawski za
13 Marek Ferens za
14 Teresa Pankowska za