Sesja Nr XLIV Rady Gminy Wolanów z dnia 23 maja 2022 r.

Pliki do pobrania:

Materiał filmowy z XLIV sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XLIV sesji Rady Gminy Wolanów

Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Teresa Pankowska za
2 Edward Pysiak za
3 Czesław Gac za
4 Barbara Pucuła za
5 Mirosław Furczyński za
6 Jolanta Gutkowska za
7 Marcin Ciężkowski za
8 Marek Kraszewski za
9 Ewa Stanik za
10 Jacek Murawski za
11 Marek Małysa za
12 Rafał Czubak za
13 Diana Gibała za
14 Marek Ferens za

Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Edward Pysiak za
3 Marek Ferens za
4 Czesław Gac za
5 Jacek Murawski za
6 Teresa Pankowska za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Ewa Stanik za
9 Barbara Pucuła za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Marek Kraszewski za
12 Mirosław Furczyński za
13 Rafał Czubak za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Wolanów.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jacek Murawski za
2 Marek Ferens za
3 Rafał Czubak za
4 Ewa Stanik za
5 Barbara Pucuła za
6 Czesław Gac za
7 Diana Gibała za
8 Edward Pysiak za
9 Marcin Ciężkowski za
10 Mirosław Furczyński za
11 Teresa Pankowska za
12 Jolanta Gutkowska za
13 Marek Kraszewski za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kacprowice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2141.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Jolanta Gutkowska za
2 Teresa Pankowska za
3 Mirosław Furczyński za
4 Jacek Murawski za
5 Marek Kraszewski za
6 Rafał Czubak za
7 Barbara Pucuła za
8 Diana Gibała za
9 Marek Ferens za
10 Marcin Ciężkowski za
11 Ewa Stanik za
12 Czesław Gac za
13 Edward Pysiak za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ślepowron, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1075.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Diana Gibała za
3 Edward Pysiak za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Teresa Pankowska za
6 Mirosław Furczyński za
7 Marek Ferens za
8 Marek Kraszewski za
9 Marek Małysa za
10 Jacek Murawski za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Ewa Stanik za
13 Barbara Pucuła za
14 Czesław Gac za

Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Rafał Czubak za
3 Marek Ferens za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Mirosław Furczyński za
6 Ewa Stanik za
7 Jacek Murawski za
8 Marek Kraszewski za
9 Teresa Pankowska za
10 Czesław Gac za
11 Barbara Pucuła za
12 Marek Małysa za
13 Marcin Ciężkowski za
14 Edward Pysiak za

Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Wolanów.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Rafał Czubak za
2 Marek Ferens za
3 Czesław Gac za
4 Teresa Pankowska za
5 Jolanta Gutkowska za
6 Barbara Pucuła za
7 Edward Pysiak za
8 Marek Małysa za
9 Jacek Murawski za
10 Marek Kraszewski za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Mirosław Furczyński za
13 Ewa Stanik za
14 Diana Gibała za

Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolanów na lata 2021- 2026.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Barbara Pucuła za
3 Marek Ferens za
4 Czesław Gac za
5 Teresa Pankowska za
6 Edward Pysiak za
7 Mirosław Furczyński za
8 Jacek Murawski za
9 Marek Kraszewski za
10 Jolanta Gutkowska za
11 Marcin Ciężkowski za
12 Rafał Czubak za
13 Ewa Stanik za
14 Marek Małysa za

Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.

Głosowało: 14

Głosowało ZA: 14

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Diana Gibała za
2 Rafał Czubak za
3 Marcin Ciężkowski za
4 Marek Małysa za
5 Edward Pysiak za
6 Marek Ferens za
7 Jolanta Gutkowska za
8 Barbara Pucuła za
9 Marek Kraszewski za
10 Mirosław Furczyński za
11 Czesław Gac za
12 Jacek Murawski za
13 Teresa Pankowska za
14 Ewa Stanik za

Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowało: 13

Głosowało ZA: 13

Głosowało PRZECIW: 0

Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0

Lp Imię i nazwisko Oddany głos
1 Barbara Pucuła za
2 Diana Gibała za
3 Teresa Pankowska za
4 Jolanta Gutkowska za
5 Mirosław Furczyński za
6 Marek Kraszewski za
7 Marek Ferens za
8 Edward Pysiak za
9 Czesław Gac za
10 Rafał Czubak za
11 Ewa Stanik za
12 Marek Małysa za
13 Jacek Murawski za